Циклова комісія трудового навчання та технологій і образотворчого мистецтва

Балбус Тетяна Анатоліївна
Доцент кафедри мистецьких дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка,

заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України,

керівник жіночого мистецького гурту «Палітра», студентського мистецького гурту «Натхнення», дитячого мистецького гурту «Веселка».
Освіта: Київський художньо-промисловий технікум, 1981 р., спеціальність «Художнє оформлення», Кваліфікаційна категорія – художник-оформлювач;

Львівський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва, 1989 р., спеціальність «Художній текстиль»,

Кваліфікаційна категорія – художник-технолог виробів легкої промисловості.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Дисципліни, що викладає:
- композиція;
- основи кольорознавства;
- декоративно-прикладне мистецтво;
- декоративні розписи України;
- художній текстиль, художня обробка тканини.
Наукові інтереси: сучасні методики викладання мистецьких дисциплін, зокрема професійного спрямування;

використання новітніх технологій у викладанні; використання креативних ідей, художньо-творчого мислення у навчальному процесі.
Публікації: автор статей у вузівських збірниках, вітчизняних і зарубіжних виданнях.
Е- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Мушак Олександра Мирославівна
Освіта: Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені М. В. Ломоносова, 1984 р., спеціальність «Технологія хлібопекарного, макаронного і кондитерського виробництв», Кваліфікаційна категорія – інженер-технолог; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013 р., спеціальність «Технологічна освіта», Кваліфікаційна категорія – вчитель технологій, профільного навчання (обслуговуюча праця), креслення, безпеки життєдіяльності.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- вступ до спеціальності;
- технологічний практикум (обробка текстильних матеріалів, основи швейного виробництва, вишивка, в’язання, технологія обробки харчових продуктів);
- художня праця;
- технології.
Наукові інтереси: сучасні методики викладання технологічного практикуму; використання новітніх технологій у викладанні; розвиток креативних здібностей у здобувачів вищої освіти.
Публікації: автор статей у фахових виданнях
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Томашівський Сергій Михайлович
Майстер народної творчості України.
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2011 р., спеціальність «Технологічна освіта», Кваліфікаційна категорія – викладач загальнотехнічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії
Дисципліни, що викладає:
- художня обробка глини;
- захист України;
- охорона праці;
- основи виробництва.
Наукові інтереси: сучасні методи викладання фахових дисциплін, зокрема методики навчання декоративно-ужитковим ремеслам, використання новітніх технологій та матеріалів у викладанні; застосування критичного мислення при отриманні інформації в процесі навчання та самоосвіти.
Публікації: автор статей у фахових виданнях.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Цимбалюк Юрій Григорович
Майстер народної творчості України.
Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут, 1990 р., спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця», Кваліфікаційна категорія¬ – учитель загальнотехнічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- нарисна геометрія та креслення;
- технологія виготовлення та обробки матеріалів;
- технологічний практикум (слюсарна справа, механічна та художня обробки металів).
Наукові інтереси: використання інноваційних методів зварювання та обробки металів при викладанні дисциплін з обробки металів.
Публікації: автор статей у фахових виданнях та співавтор двох підручників
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Панфілова Олександра Георгіївна
Кандидат мистецтвознавства, доцент.
Освіта: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2001 р., спеціальність «Образотворче мистецтво, креслення», Кваліфікаційна категорія – викладач образотворчого мистецтва.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, що викладає:
- живопис;
- історія образотворчого мистецтва.
Наукові інтереси: проблеми дослідження та відродження національної мистецької спадщини, мистецькі тенденції Волині міжвоєнного періоду ХХ століття, сучасні методики викладання дисциплін художнього циклу.
Публікації: автор статей у фахових виданнях категорії «Б», наукових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Погонець Іванна Василівна

Кандидат педагогічних наук.

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2004 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти.

Образотворче мистецтво», Кваліфікаційна категорія – вчитель образотворчого мистецтва, етики, естетики, художньої праці; аспірантура Тернопільського

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2016 р. (спеціальність 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки).

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні засади ілюстрування підручників для початкових шкіл України (друга половина ХХ століття)».
Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії.
Дисципліни, що викладає: пленер.
Наукові інтереси: книжкова графіка, підручникотворення, ілюстрування шкільних підручників.
Публікації: автор статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Гуменюк Богдана Олександрівна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2004 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти.

Образотворче мистецтво», Кваліфікаційна категорія – вчитель образотворчого мистецтва, етики, естетики, художньої праці.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Дисципліни, що викладає:
- рисунок;
- живопис;
- композиція;
- художньо-прикладна графіка;
- скульптура;
- пластична анатомія;
- навчально-творча художня практика.
Наукові інтереси: методика викладання мистецьких дисциплін, зокрема живопису; самоосвіта вчителя образотворчого мистецтва; розвиток творчої особистості.
Публікації: автор статей у фахових виданнях
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Писаренок Віталій Володимирович
Майстер народної творчості України.
Голова циклової комісії трудового навчання та технологій і образотворчого мистецтва.
Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут, 1992 р., спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця», Кваліфікаційна категорія¬ – учитель загальнотехнічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- технологічний практикум (столярна справа, механічна та художня обробки деревини);
- технології;
- методика навчання технологій;
- безпека життєдіяльності.
Наукові інтереси: сучасні методики викладання трудового навчання та технологій; впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес; вивчення культурної спадщини українського народу, зокрема художніх технік обробки деревини.
Публікації: автор статей у фахових виданнях
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кременець вважається одним із першоджерел, а впродовж багатьох десятиліть і центром зародження, становлення та розвитку вищої школи не лише у Волинському краї, а й на теренах всієї Західної України.

У різні часи коледж існував як ліцей, гімназія, духовна семінарія, учительський та педагогічний інститути, педагогічне училище. Його історія налічує понад 200 років.
Із 12 квітня 1940 року – з дня, коли було започатковано Кременецький державний учительський інститут, – в історії навчальних установ, що функціонували в стінах історико-архітектурного комплексу «Кременецький ліцей», відбулась важлива подія: визначено їх основний профільний акцент – педагогічний – і розпочинається підготовка кадрів виключно для системи народної освіти, тобто вчителів для всіх рівнів загальноосвітньої школи, а згодом і для дошкільної освіти.

У 1950 році учительський інститут реорганізовано в педагогічний. У 1969 році інститут переведено до Тернополя, де на сьогодні він функціонує в статусі Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а в його навчальних корпусах відкрито Кременецьке педагогічне училище, якому в 1989 році було присвоєне ім’я Тараса Шевченка. Педучилище готувало фахівців двох спеціальностей: учителів праці та креслення (контингент – 120 учнів) та вихователів дошкільних закладів (контингент – 60 учнів).

5 червня 1991 року освітянську естафету від педагогічного училища прийняв педагогічний коледж, який проіснував до 26 липня 2002 року, коли на його базі було утворено гуманітарно-педагогічний інститут (нинішня Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка).

У 2005 році з метою забезпечення ступеневої освіти відновив свою діяльність Кременецький педагогічний коледж у структурі Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Відповідно до ліцензії та сертифікатів про акредитацію педагогічний коледж готував молодших спеціалістів, серед яких були спеціальності «Технологічна освіта», «Образотворче мистецтво».

8 квітня 2021 року педагогічний коледж перейменовано у Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

2016 року разом з іншими було здійснено набір студентів на І-й курс уже за спеціальностями «014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)», «014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)». Навчання здійснюється за денною формою навчання за регіональним замовленням, а також за кошти фізичних та юридичних осіб.
У навчально-виховному процесі фахового коледжу використовується матеріальна база Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.
Колектив циклової комісії трудового навчання та технологій і образотворчого мистецтва забезпечує викладання фахових дисциплін за двома напрямами: трудове навчання та технології і образотворче мистецтво та додаткову спеціалізацію керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва.

Основні завдання циклової комісії:
1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін;
2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів; виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;
3. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.
У цикловій комісії працюють висококваліфіковані викладачі, які прагнуть забезпечити якнайкращу професійну підготовку майбутніх фахівців. Вони впроваджують у навчальний процес передові досягнення сучасної науки, новітні педагогічні технології, спрямовують студентів на глибоке, усвідомлене досягнення знань, навчають працювати творчо, здобувати знання самостійно, прагнуть до всебічного розвитку їх інтелектуальних здібностей.
У розпорядженні студентів – світлі та просторі аудиторії, лабораторії, навчальні майстерні зі столярної справи, слюсарної справи, механічної обробки деревини, механічної обробки металу, художньої обробки деревини, художньої обробки металу, обробки лози, обробки глини, обробки текстильних матеріалів, обробки харчових продуктів, кулінарія, кабінети живопису, рисунку, декоративно-прикладного мистецтва, комп’ютерні класи із доступом до мережі Internet. Матеріальна база зазначених вище лабораторій, кабінетів, майстерень дає можливість якісно здійснювати навчальний процес.

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, зокрема, до участі у конференціях, семінарах та інших заходах.
Вироби студентів та викладачів циклової комісії прикрашають інтер’єри корпусів навчального закладу, демонструються у виставковій залі та на змінних експозиціях, святкових заходах академії, міста, області та регіону.

Наукові інтереси та здобутки викладачів циклової комісії відображено у міжнародних, фахових публікаціях, доповідях на науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах.
Викладачі також беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських виставках, пленерах, майстер-класах. Балбус Т. А., Гуменюк Б. О., Панфілова О. Г., Погонець І. В. є учасниками жіночого мистецького гурту «Палітра», котрий щорічно звітує виставками про свою діяльність, подаючи студентам приклад творчої роботи. Також діє студентський мистецький гурт «Натхнення», учасники якого беруть активну участь у пленерах, виставках та творчих конкурсах.

З метою виявлення обдарованої молоді краю проводяться мистецькі конкурси: з образотворчого мистецтва імені художника І. Хворостецького для спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Розроблено умови конкурсу, критерії оцінювання, програмні вимоги.

Циклова комісія співпрацює з учителями загальноосвітніх навчальних закладів. Викладачі є членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій, образотворчого мистецтва, а також конкурсів художньо-естетичного спрямування.

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін та дошкільних методик

Цимбалюк Ольга Володимирівна

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2012 р., спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація –

організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкової школи.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- педагогіка;
- методика розвитку мовлення і навчання грамоти;
- нові педагогічні технології;
- основи корекційної педагогіки.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Мишаківська Людмила Олександрівна
Освіта: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 2017 р., «Дошкільна освіта»,

кваліфікація – організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку та вчитель початкової школи.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- дитяча психологія;
- основи наукових досліджень;
- логопедія;
- лікувальна фізкультура;
- спортивні ігри;
- організація фізкультурного дозвілля в ЗДО;
- гімнастика.
Наукові інтереси: сучасні методи підготовки вихователів закладів дошкільної освіти.
Публікації: автор наукових статей у фахових виданнях.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Сабран Надія Михайлівна
Освіта: Ровенський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського, 1985 р., «Педагогіка та психологія (дошкільна)»,

кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки та психології, методист по дошкільному вихованню.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Дисципліни, що викладає: методика фізичного виховання.
Наукові інтереси: корекційно-оздоровча робота з фізичного виховання дітей, які мають вади фізичного розвитку.
Публікації: автор статей у фахових вітчизняних та закордонних збірниках, навчально-методичних посібників.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Сербай Наталія Володимирівна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2011р., спеціальність «Дошкільне виховання»,

кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкових класів.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою;
- методика навчання в різновікових групах;
- інтелектуальний тренінг.
Наукові інтереси: новітні методики викладання дошкільних дисциплін, використання сучасних цифрових інструментів для організації

дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу, читання природознавчої літератури.
Публікації: автор статей у фахових виданнях.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

Фурсик Алла Олександрівна

Освіта: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація – практичний психолог.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- психологія;
- педагогічна психологія;
- загальна психологія.
Наукові інтереси: використання новітніх технологій у викладанні; розвиток особистості здобувачів освіти в умовах воєнного

стану шляхом формування психологічної та соціальної компетентності; психолого-педагогічний тренінг.

Наукові публікації: автор статей у фахових виданнях.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Цибульська Ольга Миколаївна
Освіта: Ровенський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського, 1977 р., спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)»,

кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Дисципліни, що викладає: педагогіка.
Наукові інтереси: використання новітніх технологій у викладанні курсу «Педагогіка».
Публікації: автор статей у фахових виданнях

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін та дошкільних методик

Склад циклової комісії:

- викладач-методист – 2;

- спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 3;

- спеціаліст другої кваліфікаційної категорії – 4;

- спеціаліст – 1.

Викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін та дошкільних методик здійснюють якісну підготовку майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти.

Кожен педагог сумлінно працює над поглибленням та удосконаленням своєї професійної майстерності, йдучи в ногу з часом. У роботі зі здобувачами освіти наші фахівці орієнтуються на новітні педагогічні технології, інноваційні методи та форми організації навчання.

Науково-методична проблема циклової комісії

Формування професійної компетентності майбутнього педагога в процесі підготовки фахового молодшого бакалавра.

Стратегічні напрямки діяльності циклової комісії:

-  забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів фахової передвищої освіти;

- опора на інноваційні особистісно-орієнтовані технології підготовки фахового молодшого бакалавра;

- стимулювання творчої активності учасників освітнього процесу;

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Терп'як Оксана Петрівна

Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2002 р., «Українська мова і література та мова (англійська) і література», кваліфікація – вчитель української мови і літератури та      мови (англійської) і зарубіжної літератури.

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:

українська мова;

українська література;

українська мова (за професійним спрямуванням).

Наукові інтереси: формування креативного писемного мовлення студентів, використання флеш-карток на заняттях з української мови та літератури.

Публікації у фахових виданнях, укладач навчального посібника.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Рац Лариса Володимирівна

Освіта: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. Рівненський державний гуманітарний університет, 2008 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація – викладач української мови та літератури у вищих навчальних закладах.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:
- українська мова;
- українська література;
- українська мова (за професійним спрямуванням).

Наукові інтереси: реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках української мови та літератури в умовах діджиталізації.

Публікації: укладач навчального посібника, методичних розробок.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Бончик Ольга Анатоліївна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса Шевченка, 2010 р.,

спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література», кваліфікація – вчитель англійської, німецької мови, зарубіжної літератури та українознавства.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.
Дисципліни,що викладає:
- англійська мова,
- англійська мова (за професійним спрямуванням).
Наукові інтереси: тенденції розвитку інклюзивної освіти; тенденції розвитку професійної освіти; особливості іншомовної комунікації

(формування навичок аудіювання, читання, говоріння та письма); питання моніторингу якості освіти в умовах дистанційного навчання;

тенденції розвитку студентського самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід. Голова ради молодих науковців Фахового коледжу.

Публікації: публікації у фахових виданнях, методичні рекомендації.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Яцюк Наталія Миколаївна
Освіта: Національний університет «Острозька академія»: 2009 р. – спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація – магістр філології. 2010 р. – спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Дисципліни, що викладає:
- українська мова;
- українська мова (за професійним спрямуванням);
- українська література.

Наукові інтереси: інноваційні шляхи підготовки студентів до ЗНО/НМТ з української мови.

Публікації: статті у збірниках наукових та науково-практичних конференцій, методичні розробки.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Левенець Марія Володимирівна
Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2002 р. – спеціальність «Культурологія», кваліфікація – культуролог, викладач історії та теорії культури. 2005 р. – спеціальність «Культурологія», кваліфікація – магістр-культуролог, викладач культурології вищих навчальних закладів.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Дисципліни, що викладає:
- культурологія;
- мистецтво.

Наукові інтереси: формування культурологічного підходу як наукової основи становлення та розвитку професійної компетентності майбутнього педагога.

Публікації: публікації у фахових виданнях.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Волянюк Інна Оверківна

Освіта: Національний педагогічний університет

ім.  М. П. Драгоманова, 1999 р.,  спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація – вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук зі спеціальності – 10.02.01 – українська мова, доцент.

Дисципліни, що викладає:

-    українська мова;

-    українська мова (за професійним спрямуванням).

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, українська ономастика, використання новітніх технологій у викладанні.

Публікації: автор понад 50 публікацій у фахових і науково-популярних виданнях, укладач посібника.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ліщук Ірина Сергіївна

Освіта: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка, 2019 р., спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська))», кваліфікація – викладач англійської мови, вчитель англійської та німецької мов. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Дисципліни, що викладає:
- практика усного мовлення;
- іноземна мова (за професійним спрямуванням);
- методика навчання іноземної мови;
- гурткова робота з іноземної мови в ЗДО.

Наукові інтереси: інноваційні методи викладання іноземної мови у закладах освіти.
Публікації: публікації у фахових виданнях.
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Романюк Віталій Васильович

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2020 р., спеціальність«Середня освіта (історія)», кваліфікація – магістр середньої освіти, викладач історії, вчитель історії.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Дисципліни, що викладає:
- історія України;
- всесвітня історія.
Наукові інтереси: дослідження радянської доби історії України.
Публікації: публікації у фахових виданнях.
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Самойленко Ірина Миколаївна
Освіта: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2007, спеціальність «Політологія», кваліфікація – магістр політології.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Дисципліни, що викладає:
- громадянська освіта;
- філософія;
- релігієзнавство.
Наукові інтереси: інноваційні методи викладання суспільних дисциплін у закладах освіти.
Публікації: публікації у фахових виданнях.
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Мороз Олена Василівна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2010 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, українська)», кваліфікація – вчитель англійської мови, зарубіжної літератури та української мови і літератури.
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010-2014 рр., захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 2014 р.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.
Дисципліни, що викладає:
- філософія;
- релігієзнавство.
Наукові інтереси: українська філософія, філософія релігії, філософські проблеми наукового пізнання.
Публікації: автор понад 40 публікацій у фахових і науково-популярних виданнях.
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

Сеньківська Галина Ярославівна
Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2000 р., спеціальність «Історія», кваліфікація – вчитель історії та суспільствознавства.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
Дисципліни, що викладає:
- історія України;
- всесвітня історія.
Наукові інтереси: історичне краєзнавство в західних регіонах України, етика і естетика як важливі елементи національної духовної культури.
Публікації: понад 40 публікацій у фахових і науково-популярних виданнях, автор монографії.
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Нікіфорчук Тетяна Василівна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2006 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)», кваліфікація – вчитель німецької мови, англійської мови, зарубіжної літератури та українознавства. Рівненський державний гуманітарний університет, 2008 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)», кваліфікація – викладач німецької мови та літератури у вищих навчальних закладах.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- іноземна мова (німецька);
- іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька).
Наукові інтереси: гендерні стереотипи у німецьких прислів'ях, особливості іншомовної комунікації, тенденції розвитку інклюзивної освіти.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

До складу циклової комісії гуманітарних дисциплін входить 14 талановитих та ініціативних  викладачів, які постійно дбають про підвищення свого професійного рівня, експериментують у навчальному процесі, беруть участь у конференціях, обласних методичних об`єднаннях та перебувають у  центрі проведення виховної роботи в коледжі.

Особливістю циклової комісії гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами всіх спеціальностей, допомагають їм здобути навички та уміння, що знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті. Циклова комісія гуманітарних дисциплін забезпечує викладання гуманітарних предметів, а саме: загальноосвітніх (українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, німецька), історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, мистецтво); спеціальних (українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням), філософія; основи філософських знань,  релігієзнавство).

 Науково-методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії:  «Шляхи підвищення якості знань, умінь і навичок студентів через оновлення форм і методів роботи у процесі навчання і виховання особистості».

Напрямки роботи комісії: використання інноваційних технологій на заняттях з англійської мови; інтерактивні методи навчання як засіб формування навичок діалогічного мовлення та створення комунікативних ситуацій на заняттях; інноваційні підходи у підготовці до ЗНО/НМТ з української мови; використання флеш-карток на заняттях з української мови та літератури; використання інформаційних технологій навчання на заняттях історії як важливий чинник організації самостійної діяльності студентів; інноваційні методи навчання української мови; розробка системи практичних художньо-творчих завдань для студентів з дисципліни «Мистецтво»; формування в молодих громадян України поваги до прав людини, плюралізму та демократії, верховенства права, виховання в них неприйняття насильства, ксенофобії, расизму, агресії, нетерпимості; оновлення форм і методів роботи у процесі навчання і виховання особистості за допомогою цифрових інструментів Google для освіти.

 Колектив циклової комісії створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з громадсько-патріотичною життєвою позицією, самостійності, компетентності й відповідальності в суспільній, професійній та культурній сферах життя.