Циклова комісія природничих дисциплін

Бєлова Ірина Іванівна

Голова циклової комісії природничих дисциплін,

Освіта: Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2003 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія», кваліфікація – вчитель біології, хімії, валеології та основ екології.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії

Дисципліни, що викладає:

 • хімія;
 • біологія і екологія;
 • анатомія, фізіологія та шкільна гігієна;
 • вікова фізіологія.

Наукові інтереси: новітні підходи викладання предметів природничого циклу, самостійна робота студентів від час дистанційного навчання.

Публікації: автор понад 10 наукових статей.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Цеголко Віталій Павлович

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1986 р., спеціальність «Географія», кваліфікація - викладач географії.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни що викладає:

 • географія;
 • географія туризму;
 • туристичне краєзнавство;
 • організація туризму.

Наукові інтереси: сучасні методики викладання географії, туристичного краєзнавства та організації туристично-краєзнавчої роботи.

 

 

Ліщук Юрій Миколайович

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2012 р., кваліфікація – вчитель технологій, профільного навчання (декоративно-прикладна творчість) і креслення, вчитель інформатики.

Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії.

Дисципліни, що викладає:

 • інформатика;
 • інформаційні технології.

Наукові інтереси: впровадження інформаційних технологій в освітній процес;  організація самостійної роботи студентів під час дистанційного навчання.

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Фурман Олена Андріївна

Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. О. Галана 1991 р., спеціальність «Математика», кваліфікація -– вчитель математики, інформатики і обчислювальної техніки.

 У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики».

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни що викладає:

– методика навчання інформатики ;

– методика навчання інформативної освітньої галузі;

– шкільний курс інформатики та методика його навчання;

 – актуальні проблеми методики навчання інформатики;

 – інформаційні технології та засоби навчання;

 – використання програмних засобів в професійній діяльності;

 – вища математика;

– математичні основи інформатики.

Наукові інтереси: питання активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення курсів інформатики та методики викладання, розробка методичного забезпечення уроків математики для учнів 5-11 класів.

Публікації: автор понад 50 наукових праць, бере активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах.

EmailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Бабій Надія Василівна

Освіта: Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 1998 р., спеціальність «Математика», кваліфікація – вчитель математики та основ інформатики.: 2013 р. дисертація на тему: «Моделі процесів дифузійного перенесення і методи оцінювання технологічних параметрів в багатошарових наноплівках». У 2015 році присвоєно вчене звання доцент.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни, що викладає: інформатика, математика.

Наукові інтереси: технології дистанційного навчання, методи обчислень; шкільний курс інформатики, шкільний курс математики

Публікації: понад 60 наукових статей, співавтор монографій «Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів в багатокомпозитних наноплівках» (2015), «Володимир Левицький – основоположник української математичної культури» (2018), 5 навчально-методичних посібників

 

 

Зубкевич Сергій Сергійович

Освіта: Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2014р.,  спеціальність «Математика», кваліфікація – математик, викладач математики.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, що викладає:

 • математика;
 • вища математика.

Наукові інтереси: формування мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності; використання сучасних інформаційних технологій в освіті.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зубкевич Сергій Сергійович

Освіта: Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2014р.,  спеціальність «Математика», кваліфікація – математик, викладач математики.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, що викладає:

 • математика;
 • вища математика.

Наукові інтереси: формування мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності; використання сучасних інформаційних технологій в освіті.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Галаган Ігор Михайлович

Освіта: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2004р., спеціальність  «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики», кваліфікація – вчитель математики та основ інформатики.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Дисципліни, що викладає:

 • інформатика;
 • технічні засоби навчання;
 • методика навчання інформатики в початковій школі;
 • інформаційні технології;
 • обслуговування комп’ютерного класу;
 • практика по спеціалізації;

Наукові інтереси: сучасні інформаційні технології в професійній діяльності вчителя; проєктна організація навчального процесу;  використання хмарних технологій в освітньому процесі.

Публікації: автор більше 10 публікацій в українських та міжнародних фахових виданнях

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Тригуба Олена Василівна

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2010 р,  спеціальність –Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія, кваліфікація –  вчитель біології, географії, валеології та основ екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи; у 2011 р. – диплом магістра з правом працювати за фахом магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни, що викладає: біологія і екологія.

Наукові інтереси: фізіологія рослин, мікробіологія, сучасні методи викладання природничих дисциплін.

Публікації: автор статей у фахових виданнях.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Гура Антоніна Миколаївна

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.  Тараса Шевченка, 2010 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач біології; з 2021 р. – доктор філософії.

                                            Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Наукове звання: доктор філософії.

Дисципліни, що викладає:

-  анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку;

-  вікова фізіологія;

- загальна фізіологія;

- захист України;

- основи медичних знань.

Наукові інтереси: дослідження особливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, опанування специфіки застосування сервісів Google майбутніми вчителями.

Публікації: автор статей у фахових виданнях: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wxTU6jYAAAAJ

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Клак Дмитро Сергійович

Освіта: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 2019 рік , спеціальність «Середня освіта (Трудове навчання та технології)», кваліфікація - викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій; вчитель трудового навчання, технологій, профільного навчання (декоративно-прикладна творчість), креслення та інформатики.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Дисципліни що викладає:

 • ТЗН;
 • інформаційні системи та кібернетичні машини

Наукові інтереси: Використання інформаційних технологій на заняттях, STEAM освіта,  робототехніка та 3-D моделювання в контексті STEAM освіти.

Публікації: автор статей у періодичних виданнях.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Піган  Ігор Михайлович

Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут  ім. Володимира Гнатюка,   1988 р., спеціальність  «Фізика і загально-технологічні дисципліни», кваліфікація – вчитель фізика і загально-технічних дисциплін.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, старший викладач.

Дисципліни, що викладає:

 • фізика;
 • астрономія.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Галаган Оксана Костянтинівна.

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2004 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», кваліфікація – вчитель біології, основ сільськогосподарського виробництва, валеології та основ екології.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010 р., спеціальність 03.00.16 – екологія, дисертація на тему: «Антропогенна трансформація фітобіоти міста Кременця та його околиць (Україна) за 200 років (від Бессера до наших днів)». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.

Наукові інтереси: сучасні освітні технології НУШ, методика викладання ботаніки у вищій школі, фітоінвазії, адвентивні види рослин, порівняння урбанофлор, біографія В. Бессера, біографія В. Чопика, управління відходами, філософія Zero Waste. Створила ЕКОХАБ KREMENETS, впроваджує екологічні ігри, популяризує екологічний стиль життя.

Дисципліни, що викладає: біологія та екологія.

Публікації: автор понад 60 наукових праць наукового і навчально-методичного характеру. У 2021 році у співавторстві видала навчально-методичний посібник «Біологічні календарі».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Холевінська Аделія Адольфівна

Освіта: Луцький державний інститут ім. Лесі Українки, 1983 р., спеціальність «Фізика і математика», кваліфікація - вчитель фізики і математики.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Педагогічне звання:  вчитель – методист

Дисципліни, що викладає:

 • фізика;
 • астрономія.

Наукові інтереси: інноваційні методи при викладанні фізики та астрономії

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

У природі все мудро продумано і влаштовано,

всяк повинен займатись своєї справою,

і в цій мудрості – вища справедливість життя.

Природа так про все подбала,

що повсюди знаходиш, чому вчитись.

Леонардо да Вінчі

Циклова комісія природничих дисциплін – це об'єднання викладачів, основна мета роботи яких полягає у підготовці конкурентноспроможних фахівців різних спеціальностей через формування різноманітних умінь та навичок, підвищення професійної грамотності студентів.

Циклова комісія орієнтована на вимоги до компетентностей сучасної освіти. Викладання всіх дисциплін здійснюється з урахуванням сучасних вимог до організації навчання на основі проблемно-пошукового та практично зорієнтованого підходів.

Для викладання предметів природничого та загальнотехнічного циклів використовуються такі навчальні ресурси, як інформаційні джерела, електронні освітні ресурси, а також сучасна науково-популярна інформація.

Omne ignotum pro magnifico

Все невідоме – дивовижне

Викладачі циклової комісії природничих дисциплін постійно підвищують власний рівень професійної підготовки.

Scientia potentia est

(Знання – сила)

Циклова комісія складається з 6 викладачів, які працюють на постійній основі у Фаховому коледжі, та 7 викладачів академії за суміщенням посад, які забезпечують викладання предметів природничо-математичного циклу (Бєлова І. І., Гура А. М., Галаган О. К., Тригуба О. В., Цеголко В. П., Піган І. М., Зубкевич С. С.) та загальнотехнічних дисциплін (Ліщук Ю. М., Бабій Н. В., Фурман О. А., Галаган І. М., Холевінська А. А.). Серед них 6 кандидатів наук, 7 викладачів вищої категорії, двоє – першої кваліфікаційної категорії, один викладач-методист та троє спеціалістів.

Nulla aetasad discendum sera

Ніколи не пізно вчитись

Наша комісія є невід’ємною та органічною складовою Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, адже випускники, окрім дипломів молодшого бакалавра, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.

Традиційною формою роботи циклової комісії природничих дисциплін є проведення тижня циклової комісії. Протягом цього звітного тижня викладачі проводять різноманітні заходи, а саме: відкриті заняття та виховні години, олімпіади, «круглі столи», розкриваючи при цьому високий рівень своєї методичної та виховної роботи.

Креативність та професіоналізм викладацького складу циклової комісії природничих дисциплін, наявність відповідного методичного забезпечення, а також впровадження інноваційних технологій дозволяють якісно релізувати освітній процес відповідно до вимог сучасної освіти.

 

 

Homines, dum docent, discunt!

Люди поки вчать, самі вчаться!